הקדמהגלגולו של סיפור לילדים

שלום ילדים,

לפני שנים רבותכאשר בתי הדס למדה בכיתה ביתכתבתי סיפור על ילדי כיתתה בבית ספר "ניצן" שבקיבוץ ניצניםהמורה היתה נורית לבתושבת נירישראללאחרונה כללתי סיפור זה בספרי "הקנגורו והמעיל(הוצאת "עופרים", 2010). והנה להפתעתי שימש הסיפור השראה לתחפושת מקורית של ילדההילדה היא שירה רוזנברג ממושב בארטוביהשלומדת בביתספר "מבואות"היא בחרה להתחפש לשק מלא תירוציםשילדים ממציאים כדי לא להכין שיעוריבית.

להלן הסיפור במלואו:

שק התירוצים של הכיתה

מאתעדינה בראל

היודעים אתם מהם "תירוצים"אם אינכם יודעים ואתם רוצים דוגמאותבבקשהלמורה נורית יש המון דוגמאות:

"נוריתאין לי שיעורביתכי שכחתי את המחברת".

"נוריתלא ידעתי בכלל שהיו שיעורים".

"אני הייתי אצל סבתאולא היה לי זמן ללמוד".

"אני לא הסתכלתי ביומן".

זהו זהכשלא רוצים לעשות דבריםממציאים סיבותכלומר – תירוצים.

יום אחד אמרה המורה נורית: "אוףנמאס לי לשמוע את כל התירוצים שלכםהייתי יכולה למלא בהם שק".

"זה רעיון" אמר ניר "הבה נמלא שק בתירוצים".

כל הכיתה התלהבה למשמע ההצעהעוד באותו יום ביקשו מאימא של רןוהיא תפרה מבד חזק שק גדולוהוא הובא אל הכיתה.

נורית אמרה: "מהיום אינני רוצה לשמוע תירוצים בעלפהכל מי שיש לו תירוץיכתוב בפתק ויניח על שולחני".

למחרת בבוקר היו עשרה פתקים על השולחןנורית לקחה פתק ראשון וקראה בקול:

"לא היה לי זמן להכין שיעוריםכי צפיתי בטלוויזיה".

היא קיפלה את הפתק ושמה אותו בשקאחר לקחה את הפתק השני וקראה:

"אחי הקטן קרע לי את הדף".

גם פתק זה הוכנס לשקבשלישי היה כתוב:

"אחותי היתה חולהואני שמרתי עליה".

וברביעי: "קראתי ספר מרתקולא היה לי זמן".

וכך הלאה והלאהתירוצים ותירוציםוכל התלמידים שומעים ונהנים.

כך עברו הימיםוהשק התמלאואילו על השולחן נמצאו מדי יום פחות ופחות פתקיםפעם היו שם שלושה פתקיםופעם – שנייםעד שבוקר אחד לא היה שום פתק על השולחן!

"מה קרהילדים," שאלה נורית "אין תירוצים היום?"

היתה שתיקה בכיתה.

"מי לא הכין שיעורים?" אף אחד לא הצביע.

"מי שכח מחברת?" אין תשובה.

"אף אחד לא איבד דף?" תמהה המורהלאאף אחד לא איבד דף.

ואז קם נדב ואמר: "דיהתירוצים נמאסוהם משעממים".

ונועה הוסיפה: "ובכללדרוש יותר זמן להמציא תירוציםמלהכין שיעורים".

"טוב" אמרה נורית "מהיום לא נשתמש בשק".

היא קשרה את קצה השק בסרט והעמידה אותו בפינת הכיתה.

מאז באו הילדים תמיד מוכניםכל הציוד בילקוטיםובמחברות – שיעורי הבית כתוביםממש כיתה נהדרתממש כיתה לתפארת.

והשקהוא עמד לו בפינה וחיכהאולי מישהו יזדקק לו פעם?

כך עברו שבועות וחודשיםוכולם לומדים ולומדיםעד שיום אחד הציץ מישהו לעבר הפינהוהנה… היא ריקההשק נעלםמה קרהמי לקח את שק התירוציםלא עזרו כל החיפושים.

אם תמצאו במקרה את השקאנאהחזירו אותו לכיתה בית בבית ספר "ניצן"אמנם עכשיו הם לא צריכים תירוציםאך מי יודעאולי באביב או בקיץ?

סוף

*הערהפורסם ב"קו למושב" תחת הכותרת: "הדים מחג פורים"גיליון 675, אפריל 2011