אודות המושב

רקע:
ניר ישראל – מהמושבים הראשונים שהוקמו במועצה האזורית חוף אשקלון. הישוב נוסד ב- 23.11.1949 בעיקר ע"י עולים, ניצולי השואה.

פרופיל:
הישוב תוכנן כמושב המבוסס על משק מעורב בדגש על ענפי חקלאות כגון רפת,פרדס,לול, וגידולי חקלאות בשטח פתוח. המושב עבר את תהליכי התמורות וההתפתחות של החקלאות המושבית לאורך השנים. מאז הקמתו וגם כיום השכיל הישוב לשמר את מאפייניו החקלאיים והכפריים בשילוב עם פיתוח קהילתי של בני הישוב ותושבים מכל חלקי הארץ.

רשויות:
כחלק מתהליכי ההתפתחות פועלים במושב שתי רשויות עצמאיות זו לצד זו – האגודה החקלאית והוועד המקומי. רשויות אלה פועלות בקידום ענייני הישוב השונים תוך קשר עם המועצה האזורית ועם גופים התיישבותיים אחרים.

כלכלה ותעסוקה:
בישוב מתקיימת פעילות חקלאית המתמחה בענפי הרפת, פרדס, מטעים ופלחה. בנוסף מתפתחות יוזמות חלופיות המבוססות על תעסוקה בחלקת המגורים תוך הקפדה על שימור המאפיינים הכפריים, שמירת איכות הסביבה והחיים.

חברה:
מאפייני הישוב הייחודיים הביאו להתיישבות מגוונת של בני המושב ותושבים בעלי מקצועות חפשיים המתאפיינת באוכלוסיה צעירה אשר משולבת עם מקימי הישוב הוותיקים.

למידע סטטיסטי אודות אוכלוסיית המושב, לחצו כאן.

תכניות ויעדים:
רשויות המושב והקהילה שמה לעצמה כמטרה את המשך קידום פיתוח הישוב תוך מתן דגש לחינוך, חברה ,תרבות, נוער, פיתוח תשתיות ושירותים קהילתיים אשר מטרתם שימור והבטחת איכות החיים בסביבה כפרית.

חברי ועד האגודה החקלאית:
שלמה נתן – יו"ר
יגאל ברששת
אפרת ואש
קובי ברקאי
אודי צ'סנר

חברי הועד המקומי:
שלומי זעירא – יו"ר
חן הכט
גיל שכטר
חזי חג'בי
דתיה בר ששת
חנה נתן
ענת פלד

חבר מליאת המועצה האיזורית: ניר סוסינסקי