מפעל תחנות הטרקטורים

מאמר שהופיע בעיתון "קו למושב" ביולי 2010, לציון מפעל תחנות הטרקטורים