משפחת אברמוביץ' (אבירם)
יצחק אברהם (ארמין) אברמוביץ ז"ל
יצחק נולד בשנת 1921 בהונגריה למשפחה בת 7 נפשות. אביו היה מנהל חווה חקלאית גדולה של אציל הונגרי, אמו עקרת בית. המשפחה הייתה חרדית, והילדים למדו בחדר, אך גם עזרו בעבודות המשק.יצחק היה בן 18 כאשר המלחמה הגיעה להונגריה, והוא גויס לצבא ההונגרי שם שימש "בשר תותחים" עם שאר החיילים ההונגריים, ושרד. שאר משפחתו הלכו למחנות ורק אח ואחות חזרו משם.יצחק וחיה נפגשו אחרי המלחמה עוד בטרנסילבניה. יצחק גילה שכמעט איש לא שרד בחווה, וכי אחותו ואחיו כבר פנו לעלות לישראל. הוא הגיע לטרנסילבניה, שם הכיר את משפחתה של חיה. אך הם לא הפכו אז לזוג. יצחק עלה לישראל אחרי אחיו ואחותו. הוא גוייס לצה"ל בסוף מלחמת השחרור. חיה הגיעה יותר מאוחר לישראל, יצחק שמע שחיה עלתה לארץ, הגיע מתל-אביב לבקש אחריה, והם נישאו בתל אביב.

בשנת 1953 הגיעו לניר ישראל כאן נולדו להם מאוחר יותר בת (אפרת) ובן (בצלאל-דביר).

כיום מתגורר ביישוב דור שלישי – נצר למשפחת אברמוביץ

לזכר קורבנות משפחת אברמוביץ – יהי זכרם ברוך!

חיה הרמינה (הני) גרוס אברמוביץ ז"ל
חיה לבית משפחת גרוס נולדה בשנת 1931 ברומניה למשפחה בת 7 נפשות. לפני המלחמה אביה היה חשמלאי, אמה עקרת בית וחיה גדלה מגיל חמש אצל דודתה מצד אביה שהייתה תופרת.חיה הייתה בת 12 כאשר המלחמה הגיעה לטרנסילבניה. ראשית נשלחה יחד עם דודתה לטריזינשטט ולקראת סוף המלחמה הגיעו לאושוויץ. במחנות סבלה חיה מרעב כבד ותשישות אך הצליחה לשרוד בזכות דודתה ששמרה עליה מכל משמר. חיה הייתה במשך שנה במחנות השמדה ושוחררה מאושוויץ על ידי האמריקאים.כשהגיע רגע השחרור והגיעו חיילים אמריקאיים הם פתחו את שערי המחנה, הניצולים לא האמינו שיום זה הגיע, הם התחילו לצאת לאט מהמחנה, ללכת לישובים השכנים, לבקש אוכל, חלקם אכלו יותר מדי אחרי חודשים ארוכים של הרעבה ונפטרו מכך.

לאחר המלחמה עלתה חיה לישראל יחד עם דודתה, יצחק שהכיר את משפחתה  מטרנסילבניה עלה ארצה לחפש אותה, הם נפגשו ונישאו. בשנת 1953 הגיעו לניר ישראל כאן נולדו להם מאוחר יותר בת (אפרת) ובן (בצלאל-דביר).

כיום מתגורר ביישוב דור שלישי – נצר למשפחת גרוס

לזכר קורבנות משפחת גרוס – יהי זכרם ברוך!