מספרי טלפון בשעת חירום

 

מקרה החירום
לפנות ל…
טלפון
רב"ש
לפנות במקרה של אירוע המתרחש בזמן אמת
(התפרצות, גניבת רכב, וכו') וכן בכל בעיה ביטחונית
אחרת (אנשים חשודים ועוד)
 אופיר איובי
  057-7305097
החייאה
צוות החיאה עומד לרשות התושבים. לצוות מערכת החייאה
 חנה שיין
דרור שיין
חנה נתן
  052-3985064
054-7797006
054-2172336