ועד מקומי:
יו״ר שלומי זעירא
דתיה ברששת
חן הכט
חזי חגבי
ענת פלד
מיכה וילצ׳יק
דותן לזר

ועד משקי:
יו״ר שלמה נתן
אפרת ואש
יגאל ברשש
אודי צ׳סנר
קובי ברקאי