חינוך בניר ישראל

מידע בנושא מערכת החינוך בניר ישראל:

מעון יום – המעון יום ממוקם במושב ברכיהומופעל על ידי המועצה האיזורית תנ"ס). המעון מופעל לפי קבוצות גיל ונותן מענה לגילאי שלושה חודשים ועד שלוש שניםלפרטים ניתן לפנות למנהלת האגף לגיל הרך במועצההגב' מירי שי טל' 08-6775537.

בנוסף, הקיבוצים ניצנים וגברעם מפעילים מעונות יום וגני ילדים אליהם ניתן להירשם באופן פרטי.

גני ילדים – בניר ישראל פועלים שני גני ילדים:

גן פשוש – גן טרום חובה

גננת מובילהשרה דודסייעתמרים

הגן מופעל במתכונת משרד החינוך עד הצהרייםובמתכונת מיל"ת מהצהריים ועד 15:30

טל' 08-6724360

גן חרוב– גן חובה

גננת מובילהריקי אזרןצבאותסייעתרותי פוקסהגן מופעל במתכונת יול"א.

טל' 08-6729557

בתי ספר יסודיים – מושב ניר ישראל משויך לבית הספר האזורי "ניצן" שבקיבוץ ניצנים (ממלכתיולבית הספר "מורשה" שבמושב ברכיה (ממלכתי דתי).

בתי ספר על יסודיים – מרבית תלמידי התיכון במושב לומדים בבית הספר האזורי באר טוביההנמצא בצמוד לכפר ורבורגיתר התלמידים לומדים בבתי הספר "שיקמה" ביד מרדכי ובבית הספר "כפר סילבר".

בתי ספר על יסודיים בחינוך הדתי – כל אחד לפי הזרם בו הוא בוחריכול ללמוד בבתי הספר באשקלון.

המועצה לא מאפשרת רישום לבתי הספר שמחוץ לאזורי הרישוםלמעט במקרים יוצאי דופן ובאישור מיוחד.

כתבהיעל סנדובסקייצחקי.

נציגת ציבור בועדת החינוך של המועצה.