שלום ילדים,

הפעם אספר לכם סיפור אמיתישאירע באמת כאשר ילדיי היו קטניםהסיפור הוא לכבוד "יום ירושלים"שחל בכ"ח באייר.

כותל המשאלות

    

סיפור לכבוד ירושלים

מאתעדינה בראל

בשנה שעברה נסעה הדס עם הוריה ושני אחיה ניר ורן אל הכותל המערבי בירושליםשם היא ראתה אנשים ונשים עומדים מתפללים בכל לבםהיו אנשים שגם הטמינו פתקים בין האבנים הגדולות.

"מה הם עושים?" שאלה הדס.

"הם מטמינים פתקיםובכל פתק כתובה משאלה"ענה לה אבא. "את יודעת מהי משאלה?"

"כן"ענתה הדס, "משהו שמאוד רוציםשמבקשים שיתגשם".

"נכון"אמרה אימא, "את רוצה לרשום משאלה על פתק?"

"כן"ענתה הדס.

היא כתבה משהו על פתק והטמינה אותו בתוך רווח בין שתי אבנים גדולות בכותל.

"מה ביקשת?" שאל אותה ניר.

"אחות קטנה"היא ענתה "אחות חמודה ולא מרגיזה".

ניר ורן צחקואימא ואבא חייכו והביטו זה בזו.

אבל המשאלה שלה לא התגשמהולא נולדה לה אחות.

השנה נסעו שוב אל הכותלהדס הוציאה פתק מכיסה וטמנה בכותל.

"מה ביקשת השנהשוב אחות קטנה?" שאל אותה רן.

"אני לא מגלה"ענתה הדס, "אני חושבת שהמשאלה שלי מהשנה שעברה לא התגשמהכי גיליתי אותהאני רוצה לשמור את המשאלה החדשה שלי בסוד".

"בואו"הפסיקה אימא את השיחהניסע אל הדודה רגינהשמתגוררת פה בירושלים".

הדודה רגינהכפי שאפשר לנחש מן השם שלהלא נולדה בארץהיא נולדה ברוסיה ומשם עלתה ארצהרגינה הגיעה לארץהתחתנה עם הדוד של הדסופה היא מלמדת ילדים לנגן בפסנתר.

האורחים התיישבו בכורסאות הרכות של הדודה רגינה והדוד מישקה והחלו לשוחח

אימא סיפרה לרגינהשהמשאלה של הדס מהשנה שעברה לא התגשמהוכי היא מאוכזבת מאוד.

"אבל אני"אמרה רגינה, "ביקשתי בשנה שעברה משאלה והיא כן התגשמה".

"באמת?" מה ביקשת?"

ורגינה סיפרה: "עמדתי שם ליד הכותל המערבי וחשבתי לעצמימה אבקשואז נזכרתי בדבר שאני רוצה ביותר – שאחותי תבוא ארצה מרוסיהלקחתי פתקרשמתי עליו משאלה וטמנתי אותו בין אבני הכותל".

רגינה הפסיקה את דיבורהניכר היה שהיא מתרגשת ביותר.

"ומה קרה?", שאלה אותה אימא.

"לאחר שלושה ימים קיבלתי מברק שאחותי תגיע לארץואמנם היא הגיעהועכשיו היא פהמתגוררת בארץ ישראל"

הכול שמחו בשמחתה של רגינה ובירכו אותה.

הדס לא אמרה דבר ורק חשבה לעצמה:

"אני ביקשתי אחות ולא קיבלתיבמקומי קיבלה רגינה את אחותהאולי הפתק שלי עזר גם הוא קצת?"

ואחרכך היא חשבה על המשאלה החדשה שלהשביקשה השנהיהיה נהדר אם זו תתגשם.

מהי המשאלה של הדסהיא לא גילתה לאיש.

אולי אתם רוצים לנחש מה ביקשה הדס?

ובעצםיש לי רעיוןאולי אתם תביעו משאלה משלכםמה הייתם רוצים?

סוף

הערההסיפור נדפס בספר קנגורו והמעיל" הוצאת "עופרים", 2010 תשע"א.

נדפס גם ב"קו למושב", 679, 19 במאי 2011, ט"ו באייר תשע"א