סדר הסעות לבתי הספר וחזרה לשנה"ל התשע"ו
איסוף מניר ישראל לבתי הספר:
ימים א' עד ו':מורשה – 07:20
כפר סילבר – 06:50
ניצן – 07:10
באר טוביה – 08:00
חופים ושקמה – 07:50

זמני הנסיעות אינם סופיים וניתנים לשינויים ע"י בתי הספר.

הנחיות:

  • שעת איסוף הינה השעה בה עוזב הרכב את המושב לבית הספר יש להימצא בתחנת האיסוף לפחות 5-10 דק' קודם
  • איסוף לבתי הספר יעשה על פי תחנות ההסעה
  • רצוי שבמהלך האיסוף ימצא הורה תורן שילווה את רכב ההסעה עד לאיסוף אחרון התלמידים בתחנה האחרונה ע"מ להבטיח ולסייע שהתלמידים ישובים וחגורים
  • פרוט הסעות לתלמידים מיוחדים תועברנה ישירות להורי התלמידים במושב

מחלקת התחבורה חוף אשקלון

מיקום תחנות ההסעה לבתי הספר: