מזכירות המושב

עובדי המזכירות:

לירון פוקס – מזכיר 

גאולה – פקידת היישוב

מספרי הטלפון במזכירות

במקרי חירום ניתן להתקשר לסלולרי של גאולהשעות קבלה:

גאולה:
ימים א' ב' ג' ה' בין השעות 12:30 – 08:30

יום שלישי 19:00 – 17:00