ספריית המושב

קנאת סופרים תרבה חוכמה
(מסכת בבא בתרא כ"א)

הספרייה שלנו היכל היצירה והמקוריות.

שעות פתיחה: הספריה נפתחת לאירועים מתואמים מראש. לקיום אירוע נא לפנות למזכירות המושב.